Jacek Radomski - Tłumacz przysięgły
Język polskiEnglishDeutsch
MENU
Strona główna
Tłumaczenia


Pisemne tłumaczenia  poświadczone - polski/niemiecki oraz niemiecki/polski

Pisemne tłumaczenia zwykłe - język angielski i niemiecki (w tym tłumaczenia z angielskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na angielski)

Tłumaczenia ustne - j.niemiecki, np. negocjacje biznesowe, prezentacje, akty notarialne, rozprawy sądowe, konferencje


Telefon 48 602 55 33 78

Email: 
radomski@radomski.info.pl  lub j.radomski@wp.pl


W celu odpowiedzi na wiadomość lub załatwienia zgłoszonej sprawy przetwarzane są Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych  oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. Dane są przetwarzane przez okres  niezbędny na udzielenie odpowiedzi  i zajęcie się zgłoszoną sprawą. 


JACEK RADOMSKI, WARSZAWA, ZAPUSTNA 10A/15
E-MAIL: J.RADOMSKI@WP.PL, TELEFON 602 553 378